ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling


Het Papendrechts Algemeen Belang is een ANBI instelling. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Algemene gegevens

  • Naam: Papendrechts Algemeen Belang
  • RISN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer): 8028.35.892
  • Adres: Wipmolen 23, 3352 XL Papendrecht
  • Telefoonnummer: 078 - 615 86 77
  • E-maildres: info@p-a-b.nl

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Zie het programma.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten betreffen het behandelen van agendapunten in commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Papendrecht. Agendapunten en verslagen zijn alle terug te vinden op de onderstaande link bij de Gemeente Papendrecht met vermelding van inbreng van de PAB-raadsleden.

 

https://www.papendrecht.nl/bestuur/bestuurlijke-documenten/archief/archief

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van 2017 en 2016 is onveranderd ten opzichte van 2015.

Jaarrekeningen

Hieronder zijn onze jaarrekeningen te vinden.