ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling


Het Papendrechts Algemeen Belang is een ANBI-instelling. Op deze pagina vindt u alle informatie.

Algemene gegevens

  • Naam: Papendrechts Algemeen Belang
  • RISN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer): 8028.35.892
  • Adres: Wipmolen 23, 3352 XL Papendrecht
  • Telefoonnummer: 078 - 615 86 77
  • E-mailadres: info@p-a-b.nl

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Zie het PAB-programma en tevens het coalitieprogramma "Zichtbaar Nabij".

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten betreffen het behandelen van agendapunten in commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Papendrecht. Agendapunten en verslagen zijn alle terug te vinden op de onderstaande link bij de Gemeente Papendrecht met vermelding van inbreng van de PAB-raadsleden.

https://raad.papendrecht.nl/Vergaderingen

 

Beloningsbeleid

Jaarrekeningen