Archief: PAB maakt start met vorming nieuwe coalitie 2002

2002-03-06 || Krantenartikel uit "Het Kontakt"

 

De grote winnaar van de Papendrechtse gemeenteraadverkiezingen, het Papendrechts Algemeen Belang (PAB), heeft vorige week het initiatief genomen tot vorming van een nieuwe coalitie. Alle partijen, met uitzondering van de PvdA, zijn door PAB-voorman A. Stremler uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

 

Dat de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart voor een kleine revolutie hebben gezorgd, werd duidelijk uit de zetelverdeling binnen de raad, die vorige week donderdag voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen kwam. Maar liefst zeven van de drieëntwintig raadszetels werden ingenomen door het PAB, gevolgd door het CDA met vier en de VVD en PvdA met elk drie zetels. GroenLinks groeide naar twee zetels en komt daarmee gelijk met de ChristenUnie, terwijl SGP en D66 beiden hun zetel behielden. Naast de politieke verhoudingen in de raad veranderde er nog iets. Met de invoering van het duale stelsel zijn wethouders niet langer lid van de gemeenteraad, en kunnen dus ook niet meer meestemmen. De positie van het college van B&W is daardoor vergelijkbaar met die van de ministerraad in de Tweede Kamer. Van de raadsleden wordt verwacht dat zij meer dan voorheen naar de burgers toe gaan. Veel van de taken die zij eerst uitvoerden, zullen door gemeenteambtenaren worden overgenomen.

 

Nadat burgemeester De Bruin de nieuwe raadsleden had geïnstalleerd, was het de beurt aan de fractievoorzitters van de verschillende partijen om een politieke beschouwing te houden op de voorliggende raadsperiode en de vorming van een nieuwe coalitie. De leider van de kleinste raadsfractie beet het spits af. G. Vogels (D66) sprak zijn voorkeur uit voor een zo breed mogelijk samengesteld college. “De huidige coalitie heeft met tien zetels geen meerderheid; ik raad het PAB aan alle raadsfracties te raadplegen.” SGP-voorman W. Goudriaan noemde de uitslag van de verkiezingen ‘schokkend’. “Het resultaat ligt in lijn met de landelijke trend, en dat door de invloed van één man”, beweerde hij. Het liet zich niet lastig raden wie hij met die ene man bedoelde. Uit oogpunt van kostenbesparing bepleitte Goudriaan een college met drie in plaats van vier wethouders.

 

R. van Engelen (GroenLinks) daarentegen was wel voorstander van vier wethouders, wat volgens hem beter paste bij het nieuwe duale stelsel in de gemeentepolitiek. Voor de komende raadsperiode kondigde hij aan dat zijn partij in programmatisch opzicht nog nauwer gaat samenwerken met D66. Van Engelen sprak zelfs van een ‘politieke Lat-relatie’. W. Scheurwater (ChristenUnie) toonde begrip voor de winst van het PAB. “De burgers vragen hele gewone dingen van de plaatselijke politiek, en in die behoefte heeft het PAB blijkbaar voorzien”, meende hij. Ook Scheurwater nam een voorschot op de samenstelling van de nieuwe coalitie. “Zo breed mogelijk en met een niet te krappe meerderheid.”

 

Bescheidenheid

Uit de reacties van de voormalige coalitiepartijen bleek dat de aardverschuiving in de Papendrechtse politiek hard was aangekomen. “De uitslag van de verkiezingen doet onvoldoende recht aan onze prestaties over de afgelopen periode”, verzuchte J. Tegelaar (PvdA): “Bescheidenheid past ons.” Toch wist hij zijn frustratie lastig te verbergen en opende meteen de aanval op het PAB met het verwijt dat zij hun plannen voor de toekomst nog onvoldoende hebben uitgewerkt. Demissionair wethouder F. de Jong (VVD) betreurde het dat zijn partij de positie als grootste in de raad was kwijtgeraakt. “De verkiezingen zijn voor de VVD niet geheel volgens verwachting gelopen”, meende hij met gevoel voor understatement. Dat gold ook voor zijn visie op de nieuwe coalitie: “Onze voorkeur ligt bij een combinatie van vernieuwing en bestuurlijke ervaring.”

CDA-fractieleider A. Vogel gaf aan dat zijn partij als op één na grootste ook in de komende periode weer deel wil uitmaken van het college. “De nieuwe coalitie hoeft niet persé breed te zijn; de nadruk moet liggen op programmatische overeenkomsten”, meende de christen-democraat. Net als PvdA-collega Tegelaar vroeg Vogel zich af hoe het PAB de grote items van dit moment (centrum, theater e.d., red.) wil gaan aanpakken.

 

Als laatste nam de fractievoorzitter van de grootste partij plaats achter het spreekgestoelte. “Wij zullen deze verkiezingsuitslag niet snel vergeten”, zei A. Stremler (PAB): “Gebleken is dat Papendrechtse burgers meer zeggenschap willen over wat er in hun gemeente gebeurt.” De gedoodverfde leider van de coalitieonderhandelingen gaf nog weinig prijs over zijn vorderingen. “Op een na hebben we alle partijen uitgenodigd voor een oriënterend gesprek”, aldus Stremler. Gezien de evidente verschillen in opvattingen was meteen duidelijk dat hij met deze partij de PvdA bedoelde. “Toch zijn we bereid een gesprek met de PvdA te voeren, maar ik vraag me af of ze dat zelf wel willen”, voegde Stremler toe. “Maar eigenlijk zie ik weinig ruimte voor deelname van de PvdA aan de coalitie.” Die laatste opmerking prikkelde Tegelaar om het PAB in tweede termijn te bestoken met interrupties. “U maakt zich schuldig aan achterkamertjesoverleg”, voegde hij Stremler toe als reactie op het feit dat zijn partij geen uitnodiging van het PAB had ontvangen. “En verder vind ik de standpunten van het PAB op het gebied van regionale samenwerking, het zwembad en de sporthallen wat mager”, vervolgde een verongelijkte Tegelaar. Veel kreeg hij echter niet los van een afgemeten Stremler: “Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over de coalitie en het aantal wethouders. Onze programmapunten zijn op zich duidelijk; het is nu een kwestie van onderhandelen.”