Archief: PAB tegen opheffen gemeentelijke reinigingsdienst

2006-11-14 || De Reinigingsdienst: Inwoners gaan meer betalen en krijgen minder service.

 

Het College van B&W van Papendrecht wil de gemeentelijke reinigingsdienst per 1 januari 2007 af stoten en over te dragen aan Netwerk NV. Waarom wil het College dit?

 

Uit onderzoek van onafhankelijke deskundigen blijkt dat de Papendrechtse reinigingsdienst als een uitstekend presterende reinigingsdienst moet worden gezien. De dienst levert hoge kwaliteit en service in combinatie met lage kosten voor de inwoners (afvalstoffenheffing). Kort samengevat: De prijs / kwaliteitsverhouding is zeer goed. Desondanks wil het College van B&W de reinigingsdienst afstoten aan het veel grotere Netwerk NV waarvan te verwachten is dat die organisatie minder service zal bieden en daarbij zelfs hogere kosten voor de inwoners van Papendrecht in rekening zal brengen. Dit willen wij als PAB niet en de inwoners toch ook niet. Want wie wil nu meer gaan betalen voor minder? Waarom dan toch opheffen zult u zich afvragen? Dit vragen wij als PAB ons ook af. Het is een “trend” aan het worden om zoveel mogelijk in Drechtstedenverband te doen. Want dan ben je groot! Misschien is dit de reden.

 

Het college van B&W had de overdrachtsdocumenten, getekend en wel, ook door Netwerk NV, al klaar liggen en wilde de overdracht per 1januari 2007 in doen gaan, zo bleek half november. Gelukkig is dit nu uitgesteld wegens een aantal belangrijke vragen die gesteld zijn m.b.t. de consequenties van de overdracht door het PAB en andere gemeenteraadsfracties waarop het college van B&W geen antwoord wist. Dit moet nu eerst uitgezocht worden en daarom is de besluitvorming een maand opgeschoven. Ondanks het ontbreken van goede argumenten wil het College toch de overdracht nog in januari 2007 doorzetten.

 

Wat het PAB betreft komt er van uitstel afstel en behouden wij in ons dorp onze eigen vertrouwde goed werkende reinigingsdienst voor het ophalen van huisvuil en de gemeentewerf (afvalbrengstation Willem Dreeslaan). Want de kans is groot dat dit afvalbrengstation ook uit de gemeente verdwijnt. U moet dan naar …….. Dordrecht.

 

Wilt u er meer weten waarom het PAB tegen de opheffing van de gemeentelijke reiniging is? Lees dan onderstaande documenten waarin een groot aantal argumenten van het PAB uitgebreid zijn beschreven.


Pleitnota PAB (2006-11-30)

Pleitnota PAB (2006-11-14)