Dossier: Dierennoodopvang in Papendrecht

Het college van B&W heeft in december een principebesluit genomen om de bestaande Papendrechtse vrijwilligersorganisaties op het gebied van de dierennoodopvang niet meer te betrekken bij de wettelijke opvang van dieren in nood. Het PAB vind dit te gek voor woorden en heeft het college verzocht het principebesluit te heroverwegen.

Het college van B&W heeft deze heroverweging toegezegd en bekijken of het eerder genomen besluit wel het juiste besluit was. 2013-12-31 || Papendrechtse vrijwilligers gepassseerd


Het Papendrechts Algemeen Belang heeft afgelopen week veel tijd besteed om de Papendrechtse vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Hieronder vindt u vier krantenartikelen. Om het artikel te lezen kunt U er eenvoudigweg op klikken.


2013-12-26 || PAB STAAT PAL ACHTER LOKALE VRIJWILLIGERS

 

De fractie van het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) stelt een aantal dringende vragen naar aanleiding van het besluit van het college van B&W dd. 17 december 2013 ten aanzien van de dierennoodhulp in Papendrecht.

 

Het PAB kan er niet mee leven dat de Papendrechtse vrijwilligers die zich jarenlang kosteloos hebben ingezet en het echte werk hebben gedaan gepasseerd worden door het college van B&W die de Dierenopvang gunt aan een partij buiten Papendrecht die in Papendrecht vrijwel geen dieren opvangt. Dit is krom.

 

Samenvattend vindt het PAB dat het college van B&W om tafel moet met WeBa en de Dierenambulance om de mogelijkheden om de dierenopvang in Papendrecht te houden serieus te bespreken op dezelfde manier zoals het college van B&W dit wel gedaan heeft met DierenWaarden. Het PAB is er van overtuigd dat er dan iets moois tot stand kan komen in het belang van de dierennoodopvang en met respect voor alle Papendrechtse vrijwilligers die al jaren op professionele wijze de dierenopvang verzorgen.

 

Daarom dat fractievoorzitter André Stremler en Arno Janssen de afgelopen dagen hard hebben doorgewerkt en de onderstaande brief vannacht nog hebben verzonden naar het college van Burgemeester & wethouders.