Drechtsteden: besluitvorming Noordoevers

2012-03-05 || Onderstaand de beargumentatie van de PAB fractie wat de basis is van de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2012. De moties zijn m.b.t. de besluitvorming over de Noordoevers een essentieel onderdeel van deze besluitvorming.


Raadsbesluit

Inspreektekst

Motie