Drechtsteden: PAB kritiek Drechtraad is ondemocratisch

2014-01-13 || Persbericht n.a.v. PAB brief van 13 januari 2014 over de toekomstplannen van de Drechtsteden

 

De Drechtsteden. Voor velen een ver-van-mijn-bed-show. In vaak ook voor henzelf onbegrijpelijke taal discussiëren vele collegeleden en raadsleden uit de zes deelnemende gemeenten iedere maand over allerlei zaken. En toch...de gemeenten zelf zijn de Drechtsteden. En bepalen daarmee zelf waarover het gaat en wat er regionaal wordt uitgevoerd. En vooral ook wat niet. Ook Papendrecht bepaalt daarmee wat er gebeurt binnen Drechtsteden. Vanuit de principes die door de gemeenteraad zelf zijn omschreven in een visie op intergemeentelijke samenwerking. Vanuit het belang van de inwoners van Papendrecht. Omdat samenwerken in sommige gevallen beter of goedkoper is. Logisch!

 

Of toch niet zo logisch? Steeds meer begint het erop te lijken dat de Drechtsteden een eigen leven is gaan leiden. Zijn eigen agenda bepaalt. Een meer zelfstandige organisatie aan het optuigen is. Meer onafhankelijk van de gemeenten. Carrousels, regiofracties, een regionale rekenkamer, een presidium en wat al niet meer buitelen op de DolDwazeDinsdagen over elkaar heen. En beslissen in toenemende mate in de Drechtraad over wat er regionaal en lokaal moet gebeuren. In het voorbijgaan aan de democratisch gekozen vertegenwoordigers van de gemeenten. En ondertussen vraagt het ook nog een steeds grotere financiële bijdrage ten laste van lokale Papendrechtse portemonnee.

 

Niet alleen de fractie van het PAB heeft hier de nodige zorgen over en stelt hier de nodige kanttekeningen bij. De fractie wordt ondersteund door een brief die minister Plasterk hierover begin 2013 al heeft opgesteld. Een brief die om onbegrijpelijke redenen maar niet ter bespreking op de agenda kon worden geplaatst. Een brief echter waarin de minister onder andere aangeeft dat de gang van zaken binnen de Drechtsteden op onderdelen niet volgens de democratische spelregels verloopt. Zelfs tegenstrijdig is aan de wettelijke bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit lijkt niet alleen essentieel, dat is het ook!

 

Vandaar dat de fractie van het PAB een brief heeft geschreven aan de gemeenteraden van Dordrecht, Zwijndrecht, H.I. Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en Papendrecht en aan de Drechtraad waarin aandacht wordt gevraagd voor de onderliggende problemen. En uiteraard ook in hoofdlijnen wordt aangegeven hoe het wel zou kunnen of moeten worden opgezet. Want laat voorop staan: het PAB staat een goed functionerend en duidelijk meerwaarde opleverende samenwerking binnen de Drechtsteden voor en loopt zeker niet weg voor de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

De integrale brief aan de (Drecht)raadsleden is hieronder geplaatst.