Drechtsteden: PAB waarschuwt al jaren voor één Drechtstad

2014-01-13 || Het PAB waarschuwt al jaren voor één Drechtstad. Dat wil immers bijna niemand binnen de zes Drechtstedengemeenten en ook geen enkele weldenkende Papendrechter. Samenwerken is goed zolang dit meerwaarde heeft voor Papendrecht en zolang de gemeenteraad de baas blijft. Het beleid wordt in de gemeente bepaald, de uitvoering mogelijk aan een ander zoals Drechtsteden overgelaten.

 

Het PAB werkt in de regio samen met andere lokale partijen, zoals Beter voor Dordt, en bekijkt alle voorstellen die in de vergaderingen van de Drechtraad aan de orde komen minutieus. En we toetsen deze voorstellen aan de eigen Papendrechtse visie op intergemeentelijke samenwerking, zoals deze ook onder invloed van het PAB een jaar geleden ook is vastgesteld in de Papendrechtse gemeenteraad.

 

In de Drechtraad van 14 januari was een document aan de orde over wat de komende 4 jaren regionaal wordt opgepakt. Daarin wordt een verregaande overdracht van gemeentelijke bevoegdheden naar de Drechtsteden voorgesteld. Een stuk met bovendien allerlei begripsverwarring rond delegatie en coördinatie en een keuze voor het regionaal of lokaal uitvoeren van beleidstaken zonder goede onderbouwing. Het PAB kan hiermee uiteraard niet akkoord gaan. Onze inbreng in de discussie was daarop gericht. En met succes. Niet alleen schaarden ook het CDA en D66 zich in eigen woorden achter ons geluid, ook wordt onze woordelijke inbreng toegevoegd aan het overgangsdocument evenals een P.A.B. brief over gebrek aan democratie en andere onvolkomenheden in de Drechtsteden. Zo zie je maar: het is goed er bovenop te blijven zitten en de eigen rol, taak en positie van Papendrecht naar voren te brengen, vooral in de Drechtraad.

 

Zie ook de onderstaande PAB brief van 13 januari 2014 aan alle raadsleden van de 6 Drechtsteden-gemeenten waarin de PAB visie is verwoord en gewezen wordt op de gevaren van de uitholling van de eigen gemeente door de Drechtsteden.