Drechtsteden: Papendrecht wordt Drechtstad?

2008-02-14 || Na het bezoek van de Commissaris van de Koningin de heer Jan Franssen op 14 februari jl. aan Papendrecht krijgt de discussie weer een vervolg.

 

Stevenen de gemeenten binnen de Drechtsteden op de vorming van een Drechtstad af? Jan Franssen zegt het niet met zoveel woorden, maar het lijkt duidelijk die richting uit te gaan.

 

De PAB reactie is als volgt: De conclusie, dat we afstevenen op Drechtstad is inderdaad niet ongegrond. Het PAB zal in ieder geval stevig op de rem gaan staan of aan de noodrem gaan hangen. Tot nu toe heeft geen enkele bestuurder ons kunnen aantonen wat nou het voordeel van de Drechtstad zou kunnen zijn.

 

Nu is het al zo dat ruim 20% van onze uitgaven naar de Drechtsteden gaan terwijl we zelf met verwaarloosde plantsoenen en verzakte straten blijven zitten en voor veel andere zaken voor Papendrecht geen geld hebben. In het “grote” Drechtsteden wordt o.a. met Papendrechts geld de bureaucratie opgetuigd, terwijl aan de andere kant de afstand van het lokale bestuur naar de burger wordt vergroot wat het PAB geen goede ontwikkeling vindt. Het PAB vindt deze ontwikkeling zelfs erg zorgwekkend. Het PAB zet zich in voor samenwerking met de buurgemeenten, maar een Drechtstad is iets wat het PAB niet in het voordeel van de burger vind maar slechts bedoeld is om vanuit Den Haag meer greep (macht) op de gemeenten te krijgen. Het is daarom ook dat het PAB zich zal inzetten voor een zelfstandig Papendrecht, ondanks dat de Commissaris der Koningin een andere mening is toegedaan.

 

Voor meer informatie zie onderstaand krantenartikel uit het Kontakt en het onderstaande uitgebreide PAB commentaar.

 

PAB vindt de Drechtsteden te duur en ondoorzichtig

 

Naar aanleiding van krantenberichten (zie hieronder) heeft het PAB vragen gesteld in de gemeenteraad van 8 november 2007 en tevens een motie ingediend om als Papendrechtse gemeenteraad een standpunt in te nemen tegen de vorming van de Drechtstad. De motie is niet ondersteund door de raad omdat de raad zich niet kon vinden in de formulering van de tekst. (zie de onderstaande motie)

 

Bij de begrotingsbehandeling werd weer eens duidelijk hoeveel de Drechtstedenbureaucratie kost aan Papendrechts gemeenschapsgeld. Dit zonder dat de gemeente invloed heeft op de kosten. Deze te hoge kosten is de reden geweest dat het PAB tegen de goedkeuring van de gemeentebegroting 20008 heeft gestemd.

 

Zie eveneens het onderstaande krantenartikel uit Het Kontakt.