Dossier: Groenbehoud

Bomen en groen in het algemeen is erg belangrijk voor een prettig en gezond woon- en leefmilieu. Daarom zet het PAB zich in voor het behoud van het groen. Dit kan zijn door tegen bebouwing te zijn van een park, zoals bijv. het Vijverpark in 1994 of gewoon kritisch te zijn als de kap van bomen aan de orde is. Een aantal acties van het PAB m.b.t. het groen kunt u terugvinden onder dit dossier.2013-11-07 || PAB motie voor gifvrij onderhoud van het openbaar groen

 

Het PAB heeft een motie ingediend voor het gifvrij maken van het onderhoud van het openbaar groen. Tevens met de bedoeling dat hiermee de gemeente niet alleen mensvriendelijker wordt maar ook bijenvriendelijker. Gifvrij onderhoud is een voorwaarde om te kunnen voldoen aan het zg. Bijenconvenant waarbij voor bijen gunstige omstandigheden worden gecreëerd.


2013-03-27 || PAB tegen rigoureus snoeien

 

Het PAB is niet blij met het rigoureus snoeien wat lijkt op kaalslag. In de gemeenteraad is daar uitgebreid over gesproken. Lees meer hieronder in het Papendrechts Nieuwsblad.


2011-02-16 || De Klaroen: Massale bomenkap Slobbengors voorkomen

 

Dankzij de inzet van onder andere inwoners en het Papendrechts Algemeen Belang is voorkomen dat veel bomen op Slobbengors massaal zijn gekapt. Zie hieronder het artikel in De Klaroen.


2011-02-07 || Bomenkap waarom?

 

Nadat burgers vorig jaar ontdekt hadden dat er bomen op Slobbengors gemerkt waren om te worden omgezaagd hebben zij bij politieke partijen aan de bel getrokken.

 

Het bleek dat ongeveer 500 (vijfhonderd) bomen moesten worden omgezaagd. Onduidelijk was waarom. Het PAB heeft samen met GroenLinks actie ondernomen door aldaar de situatie op te nemen en in overleg te gaan met de gemeente.

 

Uiteindelijk bleek dat het niet nodig was om bomen om te zagen. Veel mensen zijn blij dat de bomen zijn gered. De vraag blijft over waarom moesten die 500 bomen dan eerst wel weg?

 

Niemand weet dit. Wie heeft deze bomen dan gemerkt? Wie heeft opdracht gegeven? Ook dit is niet bekend. Over deze merkwaardige gang van zaken heeft het PAB opheldering gevraagd aan het college. Zie de onderstaande brief.


2007-02-16 || PAB komt op voor waardevolle bomen

 

Het PAB vindt dat de gemeente Papendrecht te snel naar de motorzaag grijpt voor het omzagen van bomen. Vooral bomen die op gemeentegrond staan en eigendom zijn van de gemeente lijken soms vogelvrij. Het lijkt erop dat in Papendrecht geen boom de kans krijgt oud te worden. De gemeente vindt vroeg of laat wel een reden om de wat grotere bomen te kappen. Volgens de gemeente zijn de bomen vaak ziek, of oud en daardoor gevaarlijk. Voordat de bomen echt oud worden zaagt de gemeente ze om, want een oude boom wordt toch ziek of gevaarlijk. Een soort van preventief ruimen. Als de bomen eens niet oud of ziek zijn, dus gewoon gezond, dan lopen ze grote risico’s dat de zaag er in gaat wegens een reconstructie van bijv. een weg. Kortom, boom zijn in Papendrecht is riskant.

Voor twee gevallen waarvan de gemeente een kapvergunning heeft afgegeven heeft het PAB een brief met vragen aan het college van B&W geschreven. Het zijn de 25 grote bomen aan het begin van Slobbengors en een oude monumentale kastanjeboom in de Kerkbuurt direct langs de dijk. Bij de Kerkbuurt gaat het om een kerngezonde oude boom maar heeft de gemeente in strijd gehandeld met de gemeentelijke bomenverordening.

 

Voor meer informatie zie de twee onderstaande PAB brieven aan het college van burgemeester & wethouders.


Brief dd 21-02-2007 inz. kap paardenkastanje in de Kerkbuurt

Brief dd 16-02-2007 inz. kap 25 bomen parkrand Slobbengors