Dossier: Groepsaankoop zonnepanelen

Dat de gemeente een bewustwordende rol heeft bij energiebesparing en bronnen van alternatieve energie staat buiten kijf. Het gaat echter te ver als daardoor een gewone marktwerking wordt verstoord, zoals bij de groepsaankoop van zonnepanelen. Ook als een vanuit de gemeente gepromote energiescan in voorkomende gevallen leidt tot minder besparing en onmiskenbaar hogere kosten voor energiebesparende maatregelen is er voldoende aanleiding tot het stellen van enkele kritische vragen.2013-12-10 || Brief PAB over Energiescan en SolarNRG

 

Het PAB heeft 9 kritische vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de ontvangen signalen van de bewoners uit Papendrecht over de Energiescan en de groepsaankoop van zonnepanelen. Zie onze onderstaande PAB brief aan het college van burgemeester & wethouders.

 

Heeft u ook een dergelijke ervaring? Laat het ons weten!