Dossier: Kinderboerderij

Het PAB staat al 25 jaar pal achter het voortbestaan van een leuke kinderboerderij. Deze kinderboerderij wordt nu na 40 jaar vernieuwd. Na opening voldoet de kinderboerderij dan weer aan de eisen van deze tijd die 40 jaar geleden geheel onbekend waren. Dat kunnen zaken zijn zoals ARBO maar ook Q-koorts preventie enz.

Medio maart 2014 is de planning wordt de kinderboerderij geopend en dan kunnen de kinderen van nu en later hun kinderen gaan genieten van een mooie kinderboerderij die zeker weer 40 jaar mee gaat. 2014-05-17 || PAB brief aan het college met oproep opening kinderboerderij

 

Bij deze doet het PAB een dringende oproep aan het college te zorgen dat de kinderboerderij bij de start van de basisschoolvakantie op 19 juli a.s. open is zodat de kinderen (samen met hun ouders en grootouders) in de vakantieperiode zich op de kinderboerderij kunnen vermaken cq. recreëren. Zeker voor kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan zou dat erg fijn zijn.


2014-01-16 || Algemeen Dagblad: "Sloop oude Kinderboerderij"


De meer dan 40 jaar oude gebouwen en hokken worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In maart/april 2014 wordt alweer het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw.


2012-11-01 || Begroting 2013, o.a. kinderboerderij


2011-06-09 || Verslag behandeling inclusief amendement en moties

 

Hieronder het verslag van de behandeling van de voorjaarsnota inclusief amandement en moties. De tekst in het geel is van toepassing op de kinderboerderij. Uitgesproken tijdens de behandeling van de begroting van 2012 en vastgelegd in de gemeentelijke notulen. In de tekst is ook de aankondiging te lezen van de motie die in het volgende artikel hieronder op de site staat.


2011-06-09 || Motie PAB Kinderboerderij

 

Betreft PAB motie over de kinderboerderij gesteund door de meerderheid in de gemeenteraad. Er kan geen sprake zijn van sluiting van de Kinderboerderij en er zal in Papendrecht gegarandeerd een voorziening zoals de Kinderboerderij blijven bestaan.


2006-11-09 || Motie PAB over kinderboerderij