Dossier: schaliegasboringen in Papendrecht

Proefboringen en winnen van schaliegas gaat met enorme risico's gepaard. En leidt tot een grote vervuiling van het leefmilieu. De gasopbrengst is bovendien verwaarloosbaar klein ten opzichte van de energiebehoefte. Voldoende reden voor de PAB-fractie om met de huidige kennis en technieken niet akkoord te gaan met schaliegas-winning in Papendrecht.2013-10-30 || Artikel Algemeen Dagblad "Drechtsteden in geweer tegen winning schaliegas"