Begroting 2023

Begroting 2023
01-11-2022

Begroting 2023

Het PAB zal bij de behandeling van de begroting 2023 vooral de aandacht vestigen op het positieve resultaat. Dit overschot is echter ontstaan door incidentele extra inkomsten. Op deze inkomsten kan de gemeente niet elk jaar rekenen. De ombuigingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in Papendrecht waren noodzakelijk en blijven daarom nodig. In deze begroting is nog niet duidelijk hoeveel we kunnen reserveren voor de toekomstige investeringen. We weten wel dat we voor grote toekomstige projecten veel geld nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de bouw van nieuwe scholen voor het voortgezet onderwijs en het duurzaam maken van de basisschoolgebouwen. Ook voor de gebouwen van diverse verenigingen zal in de nabije toekomst geld nodig zijn.

In deze begroting zijn de plannen die in het bestuursakkoord staan nog niet verwerkt. Dit zal financiële consequenties hebben. Dit alles betekent dat pas in het eerste kwartaal van 2023 een goed debat gevoerd kan worden. Dan kan het PAB ook met goed onderbouwde voorstellen komen tot aanpassingen. Het is nu nog te vroeg om voor allerlei zaken geld te vragen om uit te geven.

Het PAB gaat voor een realistische begroting die betaalbaar is en onnodig leidt tot nog meer lastenverzwaring voor onze inwoners.