Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen Arno Janssen (PAB) verkozen tot Pijlervoorzitter Ruimte

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen Arno Janssen (PAB) verkozen tot Pijlervoorzitter Ruimte
23-09-2022

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen Arno Janssen (Papendrechts Algemeen Belang) is vandaag tijdens de Ledenbijeenkomst van de M50 in Veghel verkozen tot Pijlervoorzitter Ruimte. De M50, voorheen Platform Middelgrote Gemeenten (PMG), is een netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland die een centrumfunctie in hun regio vervullen, vaak dezelfde stedelijke problematiek kennen en qua aantal inwoners een vergelijkbare schaal hebben (30.000 - 80.000 inwoners). Via de M50 wisselen burgemeesters en wethouders van aangesloten gemeenten actief onderling kennis uit, inspireren elkaar, experimenteren samen en zetten zich op de kaart bij onder andere het Rijk en provincies. 
 
Janssen is blij en trots dat medebestuurders van de M50 gemeenten hem hebben benoemd tot pijlervoorzitter Ruimte: "Via dit voorzitterschap ga ik me - samen met collega-bestuurders in het land- sterk maken voor het brede thema Ruimte en Ruimtelijke ontwikkelingen binnen de M50. We gaan intensief werken aan goede interne en externe samenwerking. En uiteraard gaan we stevige en op resultaat gerichte lobbyactiviteiten oppakken richting het Rijk, andere (semi)overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. En waar mogelijk ga ik mij natuurlijk ook hard maken voor de belangen van Papendrecht. Deze pijler sluit heel goed aan bij mijn eigen portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Bouwen en Wonen, Verkeer, Vervoer & Waterstaat en Duurzaamheid in het College van Papendrecht. In ons Bestuursakkoord dat we begin juni jl. gepresenteerd hebben met de 5 collegepartijen, hebben we al duidelijk aangegeven dat we als Papendrechts College sterker en duidelijker naar buiten willen treden en ons laten zien in bestuurlijk Nederland. Dit voorzitterschap is daar een duidelijk voorbeeld van. En als het even kan, volgen er meer van dergelijke stappen. Ik heb er in ieder geval zin in!"

Binnen de M50 werken de 50 gemeenten met 3 pijlers: Ruimte, Sociaal en Financiën. De twee andere nieuwe pijlervoorzitters zijn Laura Hoogsstraten, Groen Links-wethouder in Zeist (pijler Sociaal) en Philip van Veller, VVD-wethouder in Leidschendam-Voorburg (Pijler Financiën). Tot de leden van de M50 behoren ook omliggende gemeenten als Barendrecht, Gorinchem, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido Ambacht, Pijnacker-Nootdorp en Ridderkerk.