Programma 2018 - 2022


Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het Papendrechts Algemeen Belang voor de periode 2018 – 2022. Het is geschreven op basis van input die we hebben ontvangen van inwoners en wat wij zelf als raadsleden en bestuur hebben waargenomen de afgelopen jaren. Dit plus de visie die wij hebben op de Papendrechtse samenleving heeft geleid tot het resultaat zoals het er nu ligt. Wij vertrouwen er op dat we een evenwichtig programma hebben opgesteld dat uitvoerbaar is als we voldoende vertrouwen van onze kiezers krijgen.

 

Inhoud

 

Onze verkiezingsprogramma is ook als PDF-versie te downloaden.