6 redenen vóór het lokale PAB

ONZE “IDEOLOGISCHE” INVALSHOEK: HET LOKALE BELANG
Wij hebben geen ideologische achtergrond zoals landelijke partijen. Het PAB richt zich vooral op het lokale belang zonder bemoeienis van een landelijk partijbureau. Onze leden hebben een verschillende achtergrond: sociaal, liberaal, christelijk, enzovoorts. Iedereen is bij ons welkom. Wat ons bindt is het Papendrechtse algemene belang. Al 40 jaar.

ECHTE BETROKKENHEID MET PAPENDRECHT
Wij zijn vooral onafhankelijke volksvertegenwoordigers en geen politici. We zoeken naar de optimale oplossing voor Papendrecht. Wij willen de afstand tussen gemeentepolitiek en inwoners zo klein mogelijk maken.

HET PAB DOET HET OP EIGEN KRACHT
Wij bedenken en doen alles zelf. Ook betalen we alles zelf. Onze website, het campagnemateriaal, flyers en slogans. Wij verdienen onze raadszetels dus door eigen inzet en door te luisteren naar onze inwoners.    

EEN LOKALE PARTIJ HOUDT LANDELIJKE PARTIJEN SCHERP
Het is een lokale partij zoals het PAB die in het politieke debat de landelijke partijen scherp houdt. Steeds met het lokale belang in het achterhoofd.

ZOVEEL LOKALE STEMMERS: DIE KUNNEN HET NIET MIS HEBBEN
De eerste lokale partijen ontstonden in de jaren zeventig en tachtig, maar het merendeel brak pas na 2000 op grote schaal door. Niet zelden bestaat de helft van een gemeenteraad uit lokale politici. Zeg nou zelf: zoveel lokale stemmers kunnen toch geen ongelijk hebben?

GÉÉN POLITIEKE CARRIÈREMAKERS 
Tot slot. PAB’ers zitten niet de gemeenteraad om de Tweede Kamer in te gaan of burgemeester, staatssecretaris of minister te worden. Wij zijn volksvertegenwoordigers met een gewone baan, net als iedereen. Wel willen wij natuurlijk een wethouder leveren om ons algemene lokale belang in praktijk te kunnen brengen.