Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Betrokkenheid van de gemeente


Luisteren naar inwoners

In de praktijk toont de gemeente betrokkenheid. Dit betekent dat het zichtbaar is dat er meer geluisterd wordt. Dit enerzijds door actief binnenhalen wat er speelt, bijvoorbeeld via social media, en daar snel op inspringen. Anderzijds actief inwoners betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen.

Beter weten wat er speelt in de Papendrechtse samenleving en zich inleven in wat inwoners bezighoudt. Waarbij zij inwoners met ervaring, ambitie, kennis en ideeën over onderwerpen bij elkaar brengt.

 

Communiceren met inwoners

De gemeente is duidelijk en volledig in de communicatie met inwoners en ondernemers. Het is voor inwoners belangrijk om te weten wat zij aan de gemeente hebben. Waarvoor staat de gemeente, wat kan er wel en wat kan er niet.

 

Als het aan ons ligt:

  • wordt een aanvraag, verzoek, opmerking of klacht van inwoners bedrijven of instellingen zo snel mogelijk en adequaat afgehandeld.
  • zal er goed gecommuniceerd worden als dit meer tijd vraagt om opgelost te worden.
  • heeft de gemeentelijke organisatie kennis van- en is betrokken bij haar inwoners. 

Terug naar de inhoudsopgave                                                Volgende pagina -> Openbaar groen en water