Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Culturele en maatschappelijke voorzieningen


Cultuur is belangrijk voor het welzijn, het gevoelsleven, de creativiteit en de expressie van mensen en het heeft ook een bindend effect. Als lokale partij hechten wij grote waarde aan het behoud van het karakteristieke, historische deel van het dijkdorp Papendrecht. Met name het historische dijklint is de identiteitsdrager van Papendrecht als "dorp aan de rivier". Dit maakt het extra belangrijk dat wat nog over is van Oud-Papendrecht voor het nageslacht te behouden met als uitgangspunt beeldbepalende, karakteristieke en historisch waardevolle bebouwing. De vastgestelde Dijkvisie moet blijvend leidend zijn bij toekomstig beleid en de uitvoering ervan. Maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld de bibliotheek en de kinderboerderij willen we in stand houden. We realiseren ons dat dit meer kost dan het opbrengt maar dat hebben we er voor over.

 

Als het aan ons ligt

  • krijgt Excelsior geschikte les- en oefenruimtes in een passend gebouw.
  • blijft de kinderboerderij minimaal zoals deze nu is en wordt niet afgeslankt om de kosten te drukken.
  • krijgt het leegkomende bibliotheekpand een bestemming die het marktplein als centrale ontmoetingsplek verfraait en die het woongenot van de omwonenden niet aantast.
  • worden de open plaatsen langs de dijk, de zogenaamde doorzichten, niet bebouwd, tenzij onder strikte voorwaarden en bijvoorbeeld als daardoor juist het cultuurhistorische dijklint wordt versterkt.
  • is de continuïteit van theater ‘De Willem’ ook na de verzelfstandiging gewaarborgd, zonder dat de gemeente grote risico’s loopt. De programmering moet divers zijn en de toegangskaarten blijven betaalbaar.
  • worden inwoners en ondernemers betrokken bij het opstellen van een evenementen agenda.

Terug naar de inhoudsopgave                                               Volgende pagina -> Regionale Samenwerking