Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Economie en ondernemen


Het PAB draagt lokale ondernemers een warm hart toe. Zij vormen de motor van onze lokale maar vaak ook regionale en nationale economie en werkgelegenheid. Wij vinden dat verantwoord ondernemerschap altijd gestimuleerd moet worden. Van de gemeente Papendrecht mag een goed economisch beleid worden verwacht. Ondernemers zijn goed in het ondernemen en de gemeente moet doen wat haar taak is, namelijk ondernemers hierin faciliteren. Niet alleen met woord maar ook met daad. Dus zal de gemeente meer opdrachten moeten gunnen aan lokale ondernemers als de kwaliteit hetzelfde is. Daarom moet de inkoop functie weer worden gedaan door de gemeente en niet door de centrale inkooporganisatie van de Drechtsteden.

 

Maar we wonen natuurlijk niet op een eiland. Daarom vinden wij de regionale economie belangrijk. Wij steunen samenwerking in regionale programma’s die onze Papendrechtse economie versterken.

 

De bereikbaarheid van Papendrecht is van vitaal belang hierbij, voor ondernemers en inwoners. Een voorwaarde hiervoor is verkeersveiligheid en goed openbaar vervoer.

 

Naar de toekomst toe ondersteunen wij het bereikbaarheidsplan en de spooragenda van de regio.

 

Als het aan ons ligt

  • is het economisch beleid een beleid van gezond verstand met hart voor onze lokale ondernemers en bewoners. We denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.
  • krijgt Papendrecht haar eigen inkoopfunctie weer terug en krijgen lokale ondernemers voorrang bij gemeentelijke opdrachten als dezelfde kwaliteit wordt geboden.
  • kan het feit dat een bedrijf doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen een voordeel zijn bij lokale aanbestedingen.
  • werken we nauw samen met alle betrokken partijen om de leegstand in winkelcentra te voorkomen.
  • vaart de waterbus ook op zaterdag- en zondagavond.

Terug naar de inhoudsopgave                                                                           Volgende pagina -> Onderwijs