Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Financiën


Het geld wat de gemeente uitgeeft is gemeenschapsgeld. Dat moeten we ons altijd bewust zijn als we dit geld uitgeven.

Soberheid en degelijkheid zijn daarbij uitgangspunt waarbij kwaliteit en veiligheid niet uit het oog worden verloren. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente een gezonde en transparante financiële huishouding heeft met een sluitend meerjarenperspectief, maar wel met voldoende ruimte voor nieuw beleid.

Onze inzet is een onroerendezaakbelasting (ozb) die alleen meegroeit met de inflatie. Papendrecht kent een gemiddeld woonlastenniveau. Dit willen wij zo houden. Wij vinden dat grotere uitgaven vooraf moeten worden onderbouwd met een deugdelijke gespecificeerde doelstelling voor het maatschappelijk nut. We houden dus voortdurend in gedachten: Wat kost het en wat levert het op voor onze inwoners? Ook kijken we kritisch naar wat we uitbesteden en inhuur van externe deskundigheid. Als dit permanent én duurder is kunnen we deze deskundigheid beter zelf in dienst hebben.

Het PAB is in principe voor verkoop van de aandelen Eneco. Wij zijn van mening dat de gemeente geen publiek belang moet hebben in een commercieel bedrijf.

 

Als het aan ons ligt

  • zijn we zuinig met gemeenschapsgeld en wordt er vooraf beter bepaald wat iets gaat kosten. Geen onaangename verrassingen meer zoals ongeveer anderhalf miljoen euro overschrijding bij de verbouw van het gemeentehuis.
  • gaat zuinigheid nooit ten koste van kwaliteit of veiligheid.
  • wordt er veel meer op gelet dat we efficiënt en effectief werken: Doen we wel de juiste dingen? En als we de juiste dingen doen, doen we ze dan wel op een goede manier?
  • wordt de, financiële, verantwoording over wat er is gedaan met het gemeenschapsgeld veel duidelijker en toegankelijker.
  • wordt permanent ingezette dure externe deskundigheid gewoon in dienst genomen. Voorwaarde is uiteraard wel dat dit inderdaad goedkoper uitpakt.
  • groeit de OZB (Onroerende Zaak Belasting) alleen met de inflatiecorrectie.
  • gaan we het publieke geld dat eventueel vrijkomt door de verkoop van de aandelen Eneco gebruiken om het verlies aan dividend op te vangen door rentedragende leningen af te lossen én een bedrag te investeren in lokale duurzaamheidsmaatregelen, zoals groenprojecten of zonne-energie.

Terug naar de inhoudsopgave                                    Volgende pagina -> Gemeentebestuur en organisatie