Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Gemeentebestuur en organisatie


De gemeenteraad is door en voor de inwoners. Wij vinden dat we dicht bij de inwoners moeten staan en weten wat er in de samenleving speelt. Bij het nemen van besluiten houden we zoveel rekening met wat er onder bewoners leeft. We realiseren ons wel dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Het algemeen belang van Papendrecht staat immers voorop en niet het individueel belang. En als we dan toch een besluit moeten nemen wat niet populair zal zijn, dan laten we dat zo snel mogelijk weten en leggen het uit.

Van het college van Burgemeester en Wethouders mag worden verwacht dat zij op een praktische manier krachtig, open en transparant besturen met oog voor het algemeen belang van Papendrecht. Onze inwoners worden op tijd en eerlijk geïnformeerd over plannen die worden uitgewerkt. Als het belangrijke onderwerpen betreft worden inwoners actief bij die plannen betrokken. Een goed voorbeeld hoe het wel moet zagen wij bij het nieuwe marktplein. Voorbeelden hoe het vooral niet moet zijn de plannen om een scholendorp te bouwen in het Oostpolderpark (inmiddels in de prullenbak) en de vestiging van een Aldi of Lidl supermarkt op de plek van de bibliotheek.

Een wethouder wordt in de eerste plaats aangesteld omdat hij of zij een goed bestuurder is. Wij vinden lokale binding ook erg belangrijk en daarom geven wij er de voorkeur aan dat hij of zij afkomstig is uit Papendrecht.

Het aantal wethouders wordt bepaald door de hoeveelheid werk en niet door de hoeveelheid partijen die toevallig een coalitie vormen.

Het ambtelijk apparaat wordt aangestuurd op basis van duidelijke meetbare doelstellingen zoals efficiënt en effectief werken. Zij werken in een omgeving die veilig voor hen is. Dit betreft zowel de fysieke als mentale werkomstandigheden. Het college is samen met de gemeentesecretaris verantwoordelijk dat deze doelstellingen worden gehaald en wordt ook hierop beoordeeld.

 

De tevredenheid van inwoners en maatschappelijke organisaties en (semi)-overheidsinstellingen is een maatstaf voor een succesvol presteren van de gemeente. De mate van tevredenheid van inwoners moet met regelmaat, bijvoorbeeld in het jaarlijks burgerjaarverslag, zichtbaar gemaakt (blijven) worden.

 

Als het aan ons ligt

  • wordt er open en duidelijk gecommuniceerd met onze inwoners.
  • is een wethouder een krachtig bestuurder die afkomstig is uit Papendrecht.
  • zijn er niet meer dan drie voltijds wethouders. Vier wethouders die ieder in deeltijd werken mag ook wat ons betreft. Maar de kosten van drie wethouders is de maatstaf.
  • wordt er efficiënt en effectief gewerkt met meetbare doelstellingen.
  • wordt de tevredenheid van de inwoners jaarlijks gemeten.
  • wordt de tevredenheid van het ambtelijk apparaat jaarlijks gemeten.