Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Jongeren


De jeugd heeft de toekomst, daarom nemen wij de jeugd serieus. Het PAB vindt dat jongeren heel goed mee kunnen denken over hun eigen plek in hun wijk en hun woonplaats. Wij beschouwen jongeren als volwaardige inwoners. Ze krijgen volop de ruimte om hun stem te laten horen en krijgen de ruimte om actief mee te doen in de samenleving. Bij onderwerpen die de jeugd aangaan let de gemeente er op dat ook kinderen en jongeren kunnen meepraten.

Er moet een zodanig jeugd- en jongerenprogramma zijn met activiteiten en evenementen dat dit aansluit bij de diverse leeftijdsgroepen. Deze activiteiten en evenementen worden afgestemd met alle andere maatschappelijke organisaties.

 

Als het aan ons ligt

  • komt er een speelbos waar je hutten mag bouwen.
  • worden jeugd en jongeren veel meer gevraagd mee te denken over het inrichten van hun woonwijk en bij het opstellen van een activiteiten- en evenementenprogramma.
  • mogen inwoners, met een vergunning, nog steeds hun straat afsluiten om een speeldag te organiseren. De gemeente faciliteert daarbij, indien gewenst, met een container met straatspeelgoed. 

Terug naar de inhoudsopgave                                                   Volgende pagina -> Veiligheid en handhaving