Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onderwijs


Voor de jeugd van Papendrecht is het van groot belang dat er een breed aanbod van onderwijs is. Jongeren die goed onderwijs volgen vergroten hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt. Zij moeten zich instellen op een leven lang leren in onze snel veranderende maatschappij. Naast kennis opdoen leren zij in het onderwijs samenwerken, oog hebben voor anderen en goede keuzes maken. Goed onderwijs is in het belang van onze gehele gemeenschap. Goed onderwijs heeft ook goede schoolgebouwen nodig die passen bij de onderwijsvisies van beide voortgezet onderwijs scholen. Het PAB is voor keuzevrijheid maar ook voor een effectieve en efficiënte samenwerking van deze scholen. Omdat we veel geld moeten investeren in nieuw- of verbouw van gebouwen voor de Lage Waard en het Willem de Zwijger College mogen we met recht hoge eisen stellen aan deze samenwerking.

 

Voor het onderwijs aan leerlingen tot dertien jaar streeft het PAB naar een brede school met vroeg- en voorschools onderwijs. Hierbinnen is tevens plaats voor buitenschoolse opvang. Kinderen in deze leeftijdsgroep moeten zo dicht mogelijk bij huis dit onderwijs kunnen volgen. Het voortgezet onderwijs moet goed aansluiten bij vervolgopleidingen en/of bij onze regionale arbeidsmarkt. Het PAB staat ook achter het streven van de Drechtsteden om meer technische en ICT hbo-opleidingen binnen te halen, zodat onze leerlingen na het voortgezet onderwijs dichter bij huis meer en kansrijkere keuzes hebben.

 

Als het aan ons ligt

  • blijft er in onze gemeente een breed onderwijsaanbod, zodat de uitstroom van jongeren uit de regio beperkt blijft. Hierbij wordt het speciaal onderwijs niet vergeten.
  • is er dichtbij huis aanbod van basisonderwijs zoals bijvoorbeeld De Wielen.
  • voldoen de schoolgebouwen aan de moderne eisen van onderwijs, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.
  • wordt de samenwerking tussen de scholen voor voortgezet onderwijs, de Lage Waard en het Willem de Zwijger College, sterk gestimuleerd.
  • werkt het voortgezet onderwijs intensief samen met het lokale en regionale bedrijfsleven.

Terug naar de inhoudsopgave                                                             Volgende pagina -> Sport en recreatie