Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Ouderen


Wij vinden ouderenwelzijn belangrijk

Ouderen zijn er bij gebaat zo gezond, zelfstandig en actief mogelijk te blijven. Dat is goed voor hen en de samenleving. Want ouderen dragen bij aan de samenleving met hun inzet als vrijwilliger, vanuit hun levenservaring en als rolmodel. Actief zijn verbetert hun kwaliteit van leven. Ook betekent meer welzijn minder gebruik van voorzieningen

 

Langer thuis blijven wonen

Een groeiende groep ouderen blijft langer thuis wonen. Op den duur krijgen ouderen te maken met achteruitgang in hun lichamelijk en/of geestelijk functioneren. Ze zijn vaak kwetsbaarder en eenzamer, minder mobiel en na ziekte of ongeval herstellen ze minder snel.

 

Samenwerking tussen ouderen en gemeente

Als een oudere hulpbehoevend wordt, is de gemeente medeverantwoordelijk voor het organiseren en bieden van passende ondersteuning. Het is wel van belang dat ouderen zoveel mogelijk zelf kunnen blijven regelen.

 

Als het aan ons ligt

  • worden er voldoende activiteiten ontplooid om te voorkomen dat ouderen vereenzamen.
  • worden ouderen gestimuleerd om actief te bewegen.
  • worden ouderen snel geholpen bij een noodzakelijk aanpassing van hun huis om daar zelfstandig in te kunnen blijven wonen.
  • worden ouderen gevraagd en gefaciliteerd om mee te doen in onze maatschappij hun levenservaring, waar zij dit zelf ook kunnen en willen en waar dit gewenst is, met jongeren te delen.
  • worden ouderen op een duidelijke manier voorgelicht waar zij met een hulpvraag terecht kunnen en zij worden hierbij waar nodig geholpen.
  • wordt de buitenruimte ook voor ouderen goed ingericht.
  • wordt voor ouderen gezorgd voor voldoende levensloopbestendige woningen, inclusief ondersteuning vanuit maatschappelijke zorginstellingen.

Terug naar de inhoudsopgave                                                                            Volgende pagina -> Jongeren