Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Regionale Samenwerking


Regionale samenwerking is goed en noodzakelijk. Onderwerpen zoals o.a. economie, milieu en duurzaamheid zijn vaak gemeentegrens overschrijdend en zijn beter aan te pakken in groter verband. De visie op de intergemeentelijke samenwerking van het PAB is dat het niet automatisch de Drechtsteden zijn waarmee we samenwerken maar dat samenwerking op een andere schaal net zo van belang is zoals met Zuid-Holland Zuid of op zelfs nog grotere schaal zoals bijvoorbeeld met het Havenbedrijf Rotterdam. Samenwerking met omliggende gemeenten in de Alblasserwaard is eveneens een serieuze optie als het onderwerp zich hiervoor leent.

 

Ons motto was- en is: “lokaal wat lokaal kan en regionaal wat moet”. Papendrecht is een zelfstandige gemeente die streeft naar vertrouwen van- en verbondenheid met de eigen inwoners, bedrijven en instellingen.

 

Als het aan ons ligt

  • streeft Papendrecht naar een sterke eigen en regionale identiteit. Beide identiteiten moeten elkaar versterken en aanvullen.
  • wordt regionaal samengewerkt alleen als dit bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardige invulling van de rol van de gemeente Papendrecht als eerste overheid.
  • hecht Papendrecht sterk aan lokale democratische legitimatie, lokale democratische sturing en lokale controle.
  • werken we samen als er een duidelijke meerwaarde aantoonbaar is. Win-win is het motto!
  • kijken we opnieuw kritisch naar alle aspecten van de huidige samenwerking. Is het nog steeds efficiënt en effectief? Of kunnen we bepaalde zaken misschien toch weer beter zelf gaan doen of is een andere invulling van de samenwerkingsvorm wellicht toch beter? Het uitgangspunt is dat de taak of het onderwerp leidend is en de schaal van de samenwerking bij de taak of onderwerp moet passen.

Terug naar de inhoudsopgave                                                                            Volgende pagina -> Financiën