Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Sport en recreatie


Papendrecht is een sportieve gemeente. Het is een gemeente die sportief gezien onder andere landelijke bekendheid heeft door de successen van de korfbalvereniging. Maar niet alleen korfbal speelt in Papendrecht een belangrijke rol, ook andere sporten zijn in Papendrecht goed vertegenwoordigd.

 

Dat sport een belangrijk onderdeel van de maatschappij is spreekt voor zich. Niet alleen voor de gezondheid maar ook voor een goed sociaal klimaat. Het verenigingsleven speelt hierbij een grote rol. Elke vereniging kent vele vrijwilligers die allemaal hun uiterste best doen om de vereniging te maken tot wat hij is. Als gemeente zijn we dan ook trots op deze vrijwilligers en het verenigingsleven in Papendrecht. Dit alles werkt mee om het leven en wonen in Papendrecht aantrekkelijk te houden.

 

Met de komst van ons sportcentrum heeft Papendrecht nu een mooie voorziening. Deze wordt druk bezocht en moet, ondanks de verzelfstandiging, voor nu en in de toekomst worden gewaarborgd.

 

Het PAB zet van oudsher in op behoud van groene gebieden in Papendrecht. Een groot deel van deze gebieden is ook geschikt voor recreatie. De parken in Papendrecht en het gebied boven de A15 zijn hiervoor belangrijk.

 

Als het aan ons ligt

  • blijft er gewerkt worden aan het in stand houden en uitbreiden van de structuur van het groene en water netwerk in Papendrecht. Blijven parken, wandelgebieden en fietspaden (ook langs de gehele dijk en de rivieroevers) van groot belang.
  • wordt gestimuleerd om vanaf jonge leeftijd al deel te nemen aan sport.
  • wordt actief bewegen nog meer gestimuleerd. Veel zitten is slecht voor de gezondheid.
  • blijven er voldoende plaatsen waar sport beoefend kan worden, onder andere trapveldjes en buitensport toestellen.
  • houden we in de toekomst een voor iedereen betaalbaar sportcentrum met hetzelfde aanbod en openingstijden, ook na de verzelfstandiging.

Terug naar de inhoudsopgave                                            Volgende pagina -> Volkshuisvesting en ruimte