Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Veiligheid en handhaving


Papendrecht is een behoorlijk veilige gemeente, maar gevallen van vandalisme, overlast, woninginbraken en enkele woningbranden maken duidelijk dat veiligheid en openbare orde nog steeds speerpunten van gemeentelijk beleid zijn. Veiligheid is niet iets dat alleen door de overheid kan worden bewerkstelligd of gegarandeerd. Er moet dan ook gestreefd worden naar een situatie waarin de gemeente samen met inwoners, ondernemers en instellingen voortdurend werkt aan de verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van de buurt. Wij vinden dat inwoners zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving. De gemeente handhaaft afgesproken regels.

 

Als het aan ons ligt

 • blijft een volwaardig politiebureau in Papendrecht.
 • worden de regels beter gehandhaafd.
 • wordt vervuiling van de openbare ruimte streng aangepakt.
 • mag gemeentegrond niet voor eigen gebruik worden ‘ingepikt’.
 • wordt overlast en vandalisme stevig aangepakt.
 • wordt de schade van vandalen aan gemeente-eigendommen verhaald op de daders.
 • wordt waar nodig cameratoezicht ingesteld.
 • komt er een nieuwe moderne brandweerkazerne ter vervanging van de geheel verouderde kazerne.
 • zullen bedrijven en instellingen onaangekondigd regelmatig worden gecontroleerd om overlast voor omwonenden te voorkomen.
 • komen er meer vuurwerkvrije zones en wordt de tijd dat vuurwerk mag worden afgestoken beperkt tot oudejaarsdag na zes uur 's avonds en nieuwjaarsnacht. Er wordt streng gecontroleerd op de naleving hiervan.
 • komt er een inhaalverbod op de N3 voor vrachtverkeer ter hoogte van de Merwedebrug.

Terug naar de inhoudsopgave                                                         Volgende pagina -> Sociale Zaken & Werk