Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Vrijwilligers


Eén op de twee mensen in onze energieke samenleving zet zich vrijwillig in. Overal zijn vrijwilligers, bewoners en hun organisaties actief voor belangrijke doelen. Mensen pakken graag hun rol op het gebied van bijvoorbeeld groen, zoals zappers. Maar de voedselbank, stichting Bosshardt, zorg, jeugd, sport, cultuur, integratie, enzovoort draaien succesvol dankzij de vele vrijwilligers. Op eigen initiatief, maar ook als hen daarom gevraagd wordt. Vrijwillige inzet ontstaat ook niet ‘vanzelf’. Daarvoor is ruimte en vrijheid nodig en de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Een goede gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren.

 

Als het aan ons ligt

  • worden vrijwilligers en organisaties die een oplossing bieden voor een probleem altijd serieus genomen en krijgen ze van de gemeente zo snel mogelijk antwoord en steun.
  • dienen er zo min mogelijk beperkende regels te zijn. Veiligheid dient uiteraard wel voorop te staan.
  • brengen we de kosten voor vergunningen omlaag.
  • levert de gemeente bij het aanvragen van vergunningen en faciliteiten maatwerk en hulp, zodat vrijwilligers voortvarend aan de slag kunnen en zich gesteund voelen door hun gemeente.
  • worden jongeren gestimuleerd om vrijwilligers werk te doen.
  • krijgen vrijwilligers en actieve bewoners trainingen, workshops en een goede begeleiding om plezierig, verantwoord, veilig en met voldoening te kunnen werken.
  • wordt er voor elk door de gemeente erkend vrijwilligers initiatief een WA verzekering afgesloten.

Terug naar de inhoudsopgave                                             Volgende pagina -> Economie en ondernemen