Angela van Gent - Duo raadslid

Angela van Gent - Duo raadslid

De handen uit de mouwen. Raakte sinds de komst van haar gezin naar Papendrecht in 1988 verknocht aan het dorp en wil nu iets voor de gemeenschap terug doen. Heeft een sterke eigen mening, weigert te mopperen langs de zijlijn maar steekt liever de handen uit de mouwen. Haar keuze viel op het PAB: een partij met lef, kennis van zaken, betrokkenheid bij Papendrecht en geen knellende banden met Den Haag. Zet zich graag in voor meer groen, meer betaalbare woningen en een gezelligere Meent. Is als stille kracht achter de schermen vooral ondersteunend en spin in het (media)web.