15. Veilig en toegankelijk

De bereikbaarheid van Papendrecht is van vitaal belang, voor ondernemers en inwoners. Een voorwaarde daarvoor is verkeersveiligheid, leefbaarheid en goed openbaar vervoer. De afgelopen jaren is inmiddels veel bereikt: verbreding A15, meer aandacht voor (gescheiden) fietsstroken, veilige schoolroutes en oversteekplaatsen en in 2021 is er eindelijk een overdekte fietsenstalling aan de Veerpromenade gerealiseerd.

De komende jaren willen we als PAB verder op de ingeslagen weg. En dat betekent meer maatregelen voor toegankelijkheid en veiligheid voor voetgangers, rolstoelers, scootmobielers en fietsers. Ook het aanbod van het openbaar vervoer mag wat ons betreft best nog een tandje beter. Dat geldt zeker voor de dienstregeling van de waterbus.