16. Regionaal wat moet, maar altijd lokaal wat kan

Regionale samenwerking is goed en noodzakelijk. De schaalgrootte is daarbij afhankelijk van het onderwerp. En soms is de samenwerking gericht op Dordrecht of Rotterdam, soms op de Alblasserwaard. We leven niet op een eiland en kunnen niet zonder elkaar. Maar het mag nooit leiden tot schaalvergroting als doel op zich. Het moet voor iedereen een win-win situatie zijn. Ons motto was, is en blijft: regionaal wat móet (op de juiste schaal) en lokaal wat lokaal kán.

De afgelopen jaren is toegewerkt naar een nieuwe regionale vorm van samenwerken in de Drechtsteden die naadloos aansluit bij wat we hierover al in 2017 naar voren hebben gebracht. Het regionale dubbele vergadercircus van de Drechtraad is vanaf 2022 afgeschaft en de verantwoording over de regionale inzet is vanaf nu weer gewoon in de eigen gemeenteraad. 

De belangrijk(st)e onderwerpen van economische groei, wonen, energietransitie en mobiliteit worden wat het PAB betreft prima meervoudig lokaal door de betrokken wethouders opgepakt. Om elkaar toch regionaal te kunnen blijven ontmoeten is er voor raadsleden en bestuurders rondom onderwerpen voorzien in een aantal informatieve bijeenkomsten per jaar; dit is het juiste midden voor het PAB. De komende tijd blijft het wel raadzaam de verdere uitwerking in nieuwe regelingen en verhoudingen in de dagelijkse praktijk goed te blijven volgen.