Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Speerpunten


Arno (nr. 1)
Arno (nr. 1)

1.     Toont de gemeente betrokkenheid. Dit is zichtbaar en er wordt aantoonbaar beter geluisterd. Inwoners en ondernemers van Papendrecht staan altijd voorop.

Jaap (nr. 3)
Jaap (nr. 3)

2.     Worden eerdere bezuinigingen op het openbaar groen teruggedraaid. Buurtgroen en parken worden beter onderhouden.  Minder onkruid op stoep en straat.

Sandra (nr. 7)
Sandra (nr. 7)

3.     Is het economisch beleid een beleid van gezond verstand met hart voor lokale ondernemers en bewoners. We denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.

Adrie (nr. 5)
Adrie (nr. 5)

4.     Zijn we altijd zuinig met gemeenschapsgeld, ook bij (ver)nieuwbouw van gebouwen van de gemeente. Maar dit gaat niet ten koste van kwaliteit en veiligheid.

Hennie (nr. 8)
Hennie (nr. 8)

5.     Nemen we vrijwilligers altijd serieus en ondersteunen wij hen waar mogelijk. Het verenigingsleven is ons dierbaar en verdient goede huisvesting.

Ad (nr. 15)
Ad (nr. 15)

6.     Komt er geen supermarkt in het pand van de bibliotheek. Dit moet behouden blijven voor andere, meer geschikte, ondernemingen of voor maatschappelijke dienstverlening.

André (nr. 2)
André (nr. 2)

7.     Bouwen we niet in onze parken en boven de A15.

Martin (nr. 4)
Martin (nr. 4)

8.     Gaan we samen met alle betrokken partijen hard werken aan schonere lucht met minder fijnstof.

Bianca (nr. 6)
Bianca (nr. 6)

9.     Komt er betere, toegespitste zorg voor jeugd en ouderen, zonder wachtlijsten.  Ook willen de jeugd meer speelruimte geven voor activiteiten. De jeugd moet zich thuis voelen in Papendrecht.

Peter (nr. 12)
Peter (nr. 12)

10.     Stimuleren we gebruik van schone energie zoals zonne-energie en aardwarmte.  Wij zijn tegen  windturbines in ons dichtbevolkte gebied en kwetsbare landschap.