Kandidatenlijst


01. Arno Janssen (video), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad. Samen met Madelon onder één dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (onderzoeker, adviseur, strateeg). Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu tevens redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief. Mijn belangrijkste drijfveer in de politiek: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de inmiddels ruim 450 blogs en columns sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op Facebook en Twitter. Neem gerust contact met me op!


02. André Stremler (video), sinds 1994 met een onderbreking van 4 jaar actief in het PAB als raadslid en in de periode 2002-2006 als wethouder. In de politiek terecht gekomen als lid van een actiegroep die omstreeks 1992 streed (met succes) tegen woonbebouwing in het Vijverpark. Nog steeds actief in de politiek omdat ik zie dat het (politieke) bestuur niet altijd kiest voor de belangen van de inwoners van Papendrecht. Mijn motivatie voor nog een periode in de politiek bij het PAB is om inwoners meer invloed/zeggenschap te geven op wat er in onze gemeente gebeurt. De inwoners centraal stellen is mijn opdracht voor de komende 4 jaar.


03. Jaap Hoogeveen (video), begin negentiger jaren heb ik mij ingezet voor het behoud van het Vijverpark. Het werd mij al snel duidelijk: je kunt als betrokken inwoner wel degelijk je stem laten gelden en invloed uitoefenen. Lid worden van het PAB en later gemeenteraadslid waren logische vervolgstappen. Als lokale partij is het PAB het beste in staat om zaken die bij de inwoners en ondernemers van Papendrecht spelen ook politiek op te pakken. Vanuit een zelfstandige positie en vooral niet aangestuurd door een landelijke partijlijn. Zelf voel ik mij sterk betrokken en verantwoordelijk voor een goede en groene leefomgeving. Ook vind ik dat democratie zo dicht mogelijk bij de inwoners moet staan en niet op afstand. Als raadslid moet je lokaal bekend en benaderbaar zijn. Dus zelf gaan kijken en luisteren als er iets speelt. Gewóón voor Papendrechters!


04. Martin Verweij (video), gehuwd met Lyda. Samen hebben wij twee dochters. Ik woon sinds 1963 in Papendrecht. Voorheen was ik docent wiskunde/statistiek bij het HBO en voortgezet onderwijs, vestigingsmanager van een particulier instituut voor voortgezet onderwijs, voorzitter MR Willem de Zwijger College en auteur van cursussen PBNA. Graag wil ik in het belang van alle Papendrechters meewerken aan een sterke en sociale gemeente voor jong en oud. Daarbij zijn o.a. onderwijs, participatie, de WMO en de gezondheidszorg van groot belang. Luisteren naar de wensen uit de wijken. Daarbij bewoners, partijleden, fractieleden en het college verbinden.


05. Adrie van den Adel (video), ik ben een vrouw van 64 jaar, getrouwd, en geboren en getogen in Papendrecht: van stalhouderij (mijn grootouders) tot kinderboerderij (vrijwilliger). Ik heb 45 jaar gewerkt. Hiervan heb ik een heel groot deel als business consultant voor Cap Gemini gewerkt en ook een heel groot deel als interim manager voor de gemeente Rotterdam. Mijn aandachtsgebieden zijn financiën en sociale zaken. Het gedachtegoed van het PAB spreekt enorm tot mijn verbeelding. Of het nu gaat over het groen en de voorzieningen in Papendrecht, of de identiteit van de gemeente, of de samenleving; het PAB spreekt mijn taal. Met mijn achtergrond zal ik mij hard maken voor een gezond financieel beleid en voor een veilige en sociale samenleving. 


06. Bianca de Heer - van der Waal (video), ik ben geboren en getogen in Papendrecht, dus een echte Papendrechtse. Uiteraard draag ik Papendrecht dan ook een warm hart toe en dat is dan ook de reden dat ik me heel graag wil inzetten voor de inwoners van dit mooie dorp. In mijn dagelijkse leven werk ik bij de Jumbo Westpolder en daar hoor ik vaak wat er leeft en wat mensen bezighoudt. Zo kan ik mijn taken als volksvertegenwoordiger beter uitvoeren en is de drempel een heel stuk kleiner.


07. Sandra Verdoorn - de Lang (video), als geboren en getogen Papendrechtse ben ik natuurlijk lid van dé lokale partij van Papendrecht, het PAB. Al jaren zet ik mij, op vrijwillige basis, in voor Papendrecht en ik heb gemerkt dat je echt verschil kunt maken. Je hebt invloed, je hebt een stem, gebruik die. Er leeft zoveel onder de mensen, waar de politiek soms zover vanaf lijkt te staan en dat moet beter. Iedereen heeft met politiek te maken. De samenleving dat zijn wij, alle Papendrechters ongeacht je leeftijd, afkomst, geloof of sociale status. Ik wil weten wat u raakt, wat uw zorgen zijn en waar u wilt dat wij mee bezig zijn. Zodat we met elkaar ons dorp nog fraaier maken om in te wonen, leven en opgroeien.


08. Hennie Bakker, geboren in Papendrecht, getrouwd met Joop en samen hebben we twee zonen. Gewerkt bij Visser en Smit Bouw en alweer 13 jaar vrijwilligster. Vijf jaar op de dierenambulance, vijf jaar bij Gemiva en nu alweer drie jaar bij Bosshardt. Ik hou van ons dorp maar zeker van het sociale gebeuren. De minderbedeelde, de oudere en eenzame mensen. Groot voorstander van samen doen in je wijk, zowel lief en leed.


09. Mari van Veen, geboren in Oud-Alblas, Papendrechter sinds 1984, gehuwd en vader van drie kinderen. Werkzaam in hout, groen, bestrating en personeelsbemiddeling. Sinds 2009 zelfstandig ondernemer onder de naam "Marlinco" en sinds 2010 bestuurslid van het PAB. Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner van Papendrecht wordt gehoord. Hoe kan men efficiënter werken en wat kan men verbeteren aan groen en grijs.


10. Rob Groene, ruim 44 jaar in de reclame werkzaam geweest en van 2006 t/m 2016 raadslid geweest voor het PAB. Actief in het verenigingsleven als bestuurslid (modelbouw). Wat kunnen doen voor de inwoners van een mooie gemeente welke op vele terreinen bovengemiddeld scoort en waar we best een beetje trots op zijn.


11. Corrie van Veen-Hak, getrouwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Geboren en getogen Papendrechter. Ik ben nu 4 jaar raadslid voor het PAB en reserve-commissielid voor de commissie samenleving en lid van het Platform Maatschappelijke Verkenning. Mens en natuur trekken mijn aandacht. Ik ben vrijwilliger bij de Natuur en Vogelwacht en werk als schoolgids bij onze buurtvereniging. Ook ben ik Zapper en collectant. Het PAB  betekent voor mij, luisteren naar elkaar, veel groen, afspraken nakomen en laat iedereen in zijn waarde.


12. Peter Stremler, geboren en getogen in Papendrecht en in het dagelijks leven werkzaam als teamleider op een grote IT-servicedesk. Het mooie aan het PAB is dat de partij los staat van welke landelijke organisatie dan ook en alle aandacht kan geven aan lokale belangen. Zaken waar ik me sterk voor wil maken zijn het behoud en de verbetering van onze goede leefomgeving en goede sportvoorzieningen voor alle Papendrechters.


13. Jan van der Stel, in de Drechtsteden geboren en getogen en woonachtig in Papendrecht sinds 1989. Liever ben ik Papendrechter dan bewoner van 'Drechtstad noord'. Aangetrokken tot het PAB door de onafhankelijkheid om zonder landelijke sturing de beste keuzes te maken.


14. Fred den Hartog, mijn roots liggen in de Alblasserwaard. Na een tijd in Sliedrecht te hebben gewoond en via een paar jaar in Zwijndrecht ben ik in 2004 naar Papendrecht gekomen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de fractie van het PAB. Inmiddels heb ik er twee raadsperiodes voor het PAB op zitten. De komende periode zal ik plaats maken voor mijn nieuwe collegae, vandaar dat ik gekozen heb voor het legendarische nummer 14 op de lijst. Nieuwe mensen binnen onze fractie brengen ook weer nieuwe ideeën en nieuwe inzichten mee, dit is goed voor onze gemeente! 

Maar ik zal zeker actief blijven voor onze gemeente en me hard maken voor cultuur in Papendrecht. Want in een gemeente zoals Papendrecht moet voor jong en oud ruimte zijn om cultuur te kunnen proeven en te beleven. 

15. Ad Tromp, geboren in Alblasserdam en sinds 1974 woonachtig in Papendrecht. Gepensioneerd na ruim 45 jaar werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ik voel mij na 44 jaar een echte  Papendrechter. Vrijwilligerswerk is altijd op mijn pad geweest bij verenigingen als Drechtstreek en muziekvereniging Excelsior. Vertoefd graag wandelend of fietsend in de prachtige polder waarin wij wonen. Is kritisch en volgt de samenleving in Papendrecht nauwgezet. Maatschappelijk betrokken. Heeft de afgelopen jaren met regelmaat ingesproken bij commissievergaderingen over diverse onderwerpen. Schrijft hierover ook in de regionale pers. Kijkend naar de afgelopen jaren sprak meer het aantal zetels van de coalitie dan de inhoud. Van dualisme is dan ook veelal weinig sprake geweest. Het leek wel meer varen op de landelijke koers. Daarom is een grote en lokale partij als het PAB in deze raad van Papendrecht heel hard nodig. Dat ondersteun ik graag. Als lijstduwer help ik hieraan dan ook graag mee.


16. Margré van Wijngaarden, ‘gekipt en gebroeid’ in Papendrecht en voormalig raadslid/fractievoorzitter van het PAB. Het PAB heeft zich vanaf 1982 onafgebroken ingezet voor o.a. het behoud van een zelfstandig Papendrecht, het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en ondersteuning van het verenigingsleven. Zaken die mij zeer na aan het hart liggen. Mijn werkzaamheden (een volledige baan en daarnaast bestuurslid/voorzitter sinds de oprichting in 1983 van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht) zijn helaas nog steeds niet te combineren met het raadslidmaatschap. Als je iets doet moet je het goed doen en niet half. Als lijstduwer sta ik daarom op de laatste en dus onverkiesbare plaats van de kandidatenlijst om te laten weten, dat ik het gedachtegoed van de oudste lokale partij van Papendrecht van harte onderschrijf.