Wethouders + fractie


 

Wethouders

Het PAB is onderdeel van de coalitie en heeft twee wethouders in het college van burgemeester en wethouders.

 

Arno Janssen

Telefoon: 06 - 36 46 48 71

E-mail: a.janssen@p-a-b.nl

 

Portefeuilles: groen en milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en ecologie, cultureel erfgoed en musea 

Corine Verver

Telefoon: 06 - 26 69 29 05

E-mail: c.verver@p-a-b.nl

 

Portefeuilles: burgerparticipatie, wijkteams, Wmo, volwassenenzorg, evenementen en omgevingsvisie


Fractie

Hieronder vindt u de negen raadsleden die het PAB vertegenwoordigen in de Papendrechtse gemeenteraad.

Martin Verweij (fractievoorzitter)

Telefoon: 06 - 21 93 19 93 

E-mail: m.verweij@p-a-b.nl

 

Thema's: lokale bestuurlijke zaken, openbare orde + veiligheid, onderwijs, volksgezondheid, jeugdzorg, jongeren- en ouderenbeleid

Jaap Hoogeveen (vice-fractievoorzitter)

Telefoon: 06 - 24 37 90 09

E-mail: j.hoogeveen@p-a-b.nl

 

Thema's: groot onderhoud, groen en openbare werken

Peter Stremler (fractiesecretaris)

Telefoon: 06 - 52 69 58 20 

E-mail: p.stremler@p-a-b.nl

 

Thema's: milieu, energie, klimaat, afval, verkeer en vervoer

André Stremler (fractiepenningmeester)

Telefoon: 06 - 81 65 94 81 

E-mail: a.stremler@p-a-b.nl

 

Thema's: Drechtsteden, centrumontwikkeling, volkshuisvesting, economie en

werkgelegenheid

Adrie van den Adel

Telefoon: 06 - 16 00 79 59 

E-mail: a.vandenadel@p-a-b.nl

 

Thema's: financiën + grondexploitaties, jongeren- en ouderenbeleid

Sandra Verdoorn - de Lang

Telefoon: 06 - 81 17 96 80 

E-mail: s.verdoorn@p-a-b.nl

 

Thema's: sociale voorzieningen en maatschappelijk werk, volksgezondheid, jongeren- en ouderenbeleid, verkeer en vervoer

Mari van Veen

Telefoon: 06 - 26 74 25 21

E-mail: m.vanveen@p-a-b.nl

 

Thema's: cultuur, sport en toerisme

Margré van Wijngaarden

Telefoon: 078 - 615 00 83

E-mail: hm.vanwijngaarden@p-a-b.nl

 

Thema's: communicatie, ruimtelijke ontwikkeling (o.a. dorpsvernieuwing, welstand en monumenten)