Op alle punten in het gelijk gesteld

Op alle punten in het gelijk gesteld
17-05-2022

In de zaak van de vermeende belangenverstrengeling is Margré van Wijngaarden op alle punten in het gelijk gesteld. Zo blijkt uit het oordeel van het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheids Personeel).

Dit betekent dat zij zonder bezwaar de woordvoering heeft kunnen doen als raadslid rond het bestemmingsplan van de Van Wijngaardenlocatie. Zoals zij dat ook altijd al bij dergelijke projecten in de afgelopen jaren namens het PAB heeft gedaan.

Mr J.M. (Hans) Groot, Senior adviseur en Project manager Steunpunt Integriteitonderzoek Politieke Ambtsdragers ziet dan ook geen reden voor het opstarten van een nader integriteitsonderzoek en constateert onder andere dat Margré persoonlijk geen enkel belang heeft bij het genomen besluit. Een besluit dat overigens met 19 stemmen voor en 2 tegen is aangenomen.

De heer Groot voegt daar nog aan toe: “Misschien is het zinvol om de raadsleden op te roepen om in de toekomst ook de burgemeester op voorhand te informeren over dit soort dilemma’s en verdenkingen, het protocol voor meldingen te hanteren en voorts niet lichtvaardig de vertrouwelijkheid van een melding te doorbreken.”

Dat laatste is nou precies wat André Stremler niet heeft gedaan. Door zijn handelswijze - achter de rug van Margré om en vlak voor de verkiezingen - is doelbewust geprobeerd het PAB en vooral Margré persoonlijk te beschadigen. Dit kan dan ook niet zonder gevolgen blijven. Er zal in ieder geval aangifte worden gedaan wegens smaad en laster.