3. Betaalbare huisvesting (VO-)scholen

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond de te vernieuwen huisvesting van de twee scholen van voortgezet onderwijs. Dit is absoluut noodzakelijk vanuit een wettelijke verplichting, maar het kost ook behoorlijk wat. 

Onder de voorwaarde dat het niet alleen betaalbaar is, maar ook andere noodzakelijke investeringen niet in de weg zit, gaat het PAB uiteraard akkoord met de te nemen vervolgstappen. Op voorhand rekenen we ermee dat er een ruime fasering in tijd nodig is. 

Ook moet het “onderwijsgeld” dat we hier ieder jaar voor krijgen niet worden besteed aan andere zaken of aan het dichten van gaten in de begroting, zoals in de voorgaande tientallen jaren is gebeurd. Er moet juist tijdig worden gespaard voor eenzelfde situatie in de toekomst.
Bij dit alles mogen we de huisvesting van het primaire onderwijs niet vergeten. Daarbij is ook in de komende jaren meer en meer aandacht voor een gezond binnenklimaat en extra duurzame maatregelen, zoals bij al het gemeentelijke vastgoed.

(verder over onderwijs: Wat het PAB betreft blijft er in onze gemeente een breed onderwijsaanbod, inclusief het speciaal onderwijs. En werkt men daarbij zoveel mogelijk onderling samen. Maar ook met maatschappelijke instellingen, (sport)verenigingen en het lokale en regionale bedrijfsleven. De kansen daartoe met de uitbreiding van Fokker moeten worden gegrepen.
E moet ook blijvend aandacht zijn voor een goed scholingsaanbod voor vrijwilligers die dat willen, bijvoorbeeld via de volksuniversiteit. En de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs moet voortdurend worden bewaakt, zodat nieuwkomers ook echt mee kunnen komen in onze Papendrechtse samenleving.)