PAB stemt in met aanpassing van het minimabeleid


25-11-2022

Op 24 november 2022 is in de commissie samenleving een bijgesteld minimabeleid besproken. Het gaat over de mogelijkheden van financiële hulp voor onze inwoners. Het PAB is akkoord gegaan met het voorstel om de doelgroep te vergroten. De regelingen zijn straks beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (was 110%). Dus ook een groep werkenden kan in aanmerking komen voor steun. Tevens zal het persoonlijk minimabudget voor deze doelgroep verhoogd worden. Met name voor hen met kinderen boven de leeftijd van 12 jaar.